รับเขียนแบบโรงงาน โกดัง

บริการรับเขียนแบบโรงงาน โกดัง คำนวณโครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง


-รับเขียนแบบโครงสร้างเหล็ก และ คอนกรีต
-รับออกแบบโครงสร้างเหล็ก และ คอนกรีต
-รับออกแบบโครงหลังคาและโครงหลังแบบไร้ Truss
-รับคำนวณโครงสร้างเหล็ก และ คอนกรีต
-รับประมาณราคาก่อสร้างโรงงานและโกดัง

-รับออกแบบพื้นโรงงาน รับน้ำหนักตั้งแต่ 500-10,000 kg/m2
 • พื้นคอนกรีต 
 • พื้นสำเร็จ 
 • พื้นสำเร็จกลวง 
 • พื้นไร้คาน(Flat slab) 
 • พื้น Postension 
 • พื้นเหล็ก 
 • พื้นยื่น 
 • พื้นบนดิน 
 • พื้นไม้-ตง
แบบอาคารโรงงาน

แบบขยายโครงสร้างอาคารโรงงาน

แบบขยายโครงสร้างอาคารแสดงสินค้า

รับเขียนแบบโรงงาน แบบยื่นขออนุญาต BOQ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

รับเขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก

รับเขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก
รับเขียนแบบโรงงาน โครงสร้างเหล็ก


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า


ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า

แบบอาคารโกดังเก็บสินค้าขนาด 3,000 ตร.ม.
แบบโรงงานผลิตเบเกอรี่ ขนาด 1,200 ตร.ม.
แบบโครงหลังคาสระว่าย ขนาด 800 ตร.ม.
แบบโรงซ่อมบำรุงรถคอนเทนเลอร์ ขนาด 400 ตร.ม.
แบบอาคารตรวจสภาพรถ (ตรอ) ขนาด 200 ตร.ม.
แบบโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาด 300 ตร.ม.
แบบโรงงานประกอบเครื่องจักรการเกษตร ขนาด 1,500 ตร.ม.
แบบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ พื้นที่ใช่สอย 10,000 ตร.ม.
แบบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ขนาด 3,000 ตร.ม.
แบบศูนย์แสดงสินค้า ขนาด 1,200 ตร.ม.

รับเขียนแบบโรงงาน โครงสร้างเหล็ก

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

ประวัติการทำงาน

ประพันธ์ ปรุงเจริญ


EDUCATION BACKGROUND:
2002 – 2005 Sipratum University, Bangkok, Thailand
Bachelor degree, Majoring in Civil Engineer
1999 – 2002 Yasothone Poly technical Collage, Yasothone, Thailand
Diploma Degree, Majoring in Civil Engineer.
1998 – 1999 Yasothone Poly technical Collage, Yasothone, Thailand
Certificate, Majoring in Civil Engineer.

WORKING EXPERIENCE:
2008 – Present Seanyakone Corporation Company
Head of design and architecture , structural design and other
2007 NL Asset Company, Bangkok, Thailand.
Position as: Consultant and Civil Engineer
2006 Tong Completed Construction Co., Ltd in Vientiane Capital,
Laos.
Position as: Consultant and Civil Engineer.
2005 Phongdilok Construction Company Limited. Kabi Province,
Thailand.
Position as: Consultant and Civil Engineer.
2003 Prasat Construction Company Limited. Bangkok, Thailand.
Position as: Foreman

OTHER SKILL:
Computer: Proficient of Microsoft offices.
Using computer aided planning of construction.
Computer programs to calculate structures such as Stadd Pro, MUTIFRAME 4D and other programs, etc.
Computer programs in 2D and 3D drawing programs such as AutoCAD and other programs such as Sketch Up,Archicad.


ประสาน ปรุงเจริญ                      

EDUCATION BACKGROUND:
 • Mechanical Engineering Bachelor's Degree (วิศวกรรมเครื่องกล, วศ.บ) Rajamangala University of Technology Thanyaburi 2008
 • Mechanical Engineering Master's Degree (วิศวกรรมเครื่องกล, วศ.ม) Rajamangala University of Technology Thanyaburi 2012


WORKING EXPERIENCE:
ปี 2008 ผู้ช่วยวิศวกร, ซี.ไอ.กรุ๊ป
ปี 2009 วิศวกรออกแบบ, สะพานทองอิฐบล็อก 
ปี 2009 Production Engineering, klk industry co. ltd 
ปี 2010-2013 วิศวกรออกแบบ, เอ็มเทค เซอร์วิส 
ปี 2013 วิศวกรขาย, SP-VT
ปี 2014 Sales engineer

การอบรม

-Design Through Manufacturing Co., Ltd. การใช้โปรแกรม Unigraphics NX 6
-มทร.ธัญบุรี, การใช้โปรแกรม Solid work


ผลงานตีพิมพ์

1.นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 เรื่องแขนกลรับกระแสไฟฟ้าด้วยสายส่งจากด้านบน ของรถโทลี่บัส
2.rsuconference proceeding 2012 ครั้งที่ 10, Model Design of Position Control System for Electric Current Collecting Arm of Trolleybus Using Stereo Photography


รับเขียนแบบโรงงาน โครงสร้างเหล็ก

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c

ราคาเขียนแบบและออกแบบ


 -รับเขียนแบบและออกแบบ
 • อาคารโกดัง ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท 
 • โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาท
 -รับคำนวณโครงสร้าง
 • อาคารต่างๆ ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท
 • โกดัง, ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท
 • โรงงาน  ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท
 -รับทำรายการคำนวณโครงสร้าง  ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาท
 -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ)  ราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาท

***ลูกค้าเก่า ลด 10%

***ราคาที่แสดงดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้น ซึ่งราคางานเขียนแบบจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอย, รายละเอียดต่างๆ เป็นต้น รบกวนลูกค้าติดต่อสอบถามราคาอีกทีหนึ่ง 

โปรดสอบถามราคาได้ที่(สอบถามราคาได้ 3 ช่องทาง)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
TEL: 088-1946888   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: prapan-c
ขอบคุณครับ